Statistische Sectoren van België, NIS, oktober 2001 Dataset

Alternatieve titel: Statsec

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand oktober 2001

Samenvatting:

Het begrip 'statistische sector' is in 1970 ingevoerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS). Voordien was de gemeente de kleinste administratieve entiteit waarvoor sociaal-economische gegevens beschikbaar waren. De statistische sectoren delen het grondgebied in op basis van morfologische en/of socio-economische kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met duidelijk in het landschap herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. Vele inventarisaties worden gegeneraliseerd tot informatie op het niveau van de statistische sector. Dit dataproduct bevat de officiële statistische sectoren, afgbakend door het NIS in oktober 2001.

geografie, SECTOREN, NIS, STATISTIEK, AGIV-PRODUCT, STATSEC, SOCIAAL-ECONOMISCHE, SOCIO-ECONOMISCHE, NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK, SECTOR-CODE, CODSEC, SECTORCODE, STATISTISCHE SECTOREN VAN BELGIE, NIS

  • ISO-categorie: Grenzen

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-10-2001
  • Einddatum: 31-12-2010