Erosiegevoelige gebieden (Watertoets) Dataset

Alternatieve titel: Erosie

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0 - Toestand 20/07/2006

Samenvatting:

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen de studie ‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep fysische en regionale geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land. Deze watertoetskaart onderscheidt zich dan ook uitdrukkelijk van de potentiële bodemerosiekaart die als eindproduct van de studie van de afdeling Land zal worden opgemaakt. De watertoetskaart dient slechts ter evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige ingrepen of van plannen of programma’s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor een bepaald gebied wordt gewijzigd.

geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, KULEUVEN, WATER, BODEMGEBRUIK, EROSIE, EROSIEGEVOELIGE, EROSIEGEVOELIGHEID, AGIV-PRODUCT, WATERTOETS, WATERTOETSBESLUIT, EROSIEGEVOELIGHEIDSKAART, BODEMEROSIEKAART, WATERTOETSKAART, EROSIE-INTENSITEIT, EROSIEINTENSITEIT, EROSIEGEVOELIG, EROSIEGEVOELIGE GEBIEDEN (WATERTOETS)

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-07-2005
  • Einddatum: 20-07-2006