Van nature overstroombare gebieden Dataset

Alternatieve titel: Natuurlijke, historische overstromingsgebieden

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Versie 2001-07

Samenvatting:

Gebiedsdekkende afbakening en differentiatie van de van nature overstroombare gebieden in Vlaanderen. De afbakening van de NOG is gelijk gesteld aan het geheel van alluviale gronden, veengebieden en poldergronden zoals deze gekarteerd zijn op de bodemkaart van Belgiƫ in de periode 1947-1973, gepubliceerd op schaal 1:20.000. De aard van de overstroming (vanuit waterlopen of vanuit zee) bepaalt de differentiatie. Afbakening en differentiatie van NOG in gebieden die niet bodemkundig in kaart zijn gebracht is toegevoegd o.b.v. expert-interpretatie. Bodems ontstaan door colluviatie zijn eveneens opgenomen in NOG-bestand.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, colluviale afzetting, colluciatie, alluviale afzetting historische overstroming, hydrologie, mariene afzetting, overstroombaar, poldergrond, van nature overstroombaar gebied, veengebied, waterloop, waterprobleem, overstroming, hydrografie

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.1
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1947
  • Einddatum: 31-12-2000