Ramsar-gebieden Dataset

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: Toestand 27/05/1987

Samenvatting:

Dit bestand toont de internationaal belangrijke waterrijke gebieden die bij het Koninklijk Besluit van 27/09/1984 werden aangeduid en erkend als Ramsar-gebied conform de Ramsar-Conventie dat in 1971 in Ramsar (Iran) werd opgesteld en in 1975 van kracht ging en door de Vlaamse Executieve op 27/05/1987 werden gewijzigd. Het selecteren en aanduiden van een Ramsar-gebied berust op de aanwezigheid van watervogels, biodiversiteit en vispopulaties.

Regionaal, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, RAMSARGEBIEDEN, RAMSARGEBIED, EUROPESE RAMSARGEBIEDEN, AGIV-PRODUCT, BIODIVERSITEIT, RAMSAR-GEBIED, AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, WATERRIJKE GEBIEDEN, RAMSAR-CONVENTIE, RAMSAR, VISPOPULATIES, WATERVOGELS, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 27-09-1984
  • Einddatum: 27-05-1987