Omgevingsloket - Vegetatiewijzigingen Dataset

Alternatieve titel: Omgevingsloket - Vegetatiewijzigingen

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Deze datalaag bevat alle ingediende aanvragen Omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen uit het Omgevingsloket.

Regionaal, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaams Gewest, Omgevingsloket, vegetatiewijzigingen, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72