Meetnet afvalwater, toestand 4 oktober 2019 Dataset

Alternatieve titel: Meetnet Afvalwater

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 4/10/2019

Samenvatting:

In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.

Regionaal, Milieubewakingsvoorzieningen, afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, regenwater, rioolwaterverwerking, stedelijk afvalwater, uitstoot van afvalwater, waterkringloop, waterverontreiniging, waterzuivering, Vlaams Gewest, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, meetnet

  • INSPIRE-thema: Milieubewakingsvoorzieningen
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1990
  • Einddatum: 04-10-2019