Landbouwgebruikspercelen ALV, 2015 Dataset

Alternatieve titel: LANDBGEBRP

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 21/04/2015 (export op 29/02/2016)

Samenvatting:

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen).

Behoort tot serie: Landbouwgebruikspercelen Datasetserie

Regionaal, Landgebruik, Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, landbouw, land parcel identification system, perceelaangifte, verzamelaanvraag, teelt, landbouwsubsidies, agromilieumaatregelen, landbouwgrond, mestbank, landbouwproductiefaciliteiten

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, Gml (2.1.2)
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-04-2014
  • Einddatum: 21-04-2015