Strategische geluidsbelastingskaart – 2016 – belangrijke en aanvullende spoorwegen – Lnight - contouren Dataset

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: November 2017

Samenvatting:

Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact aanvullende spoorwegen. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Regionaal, Menselijke gezondheid en veiligheid, geluidshinder, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, SPOORVERKEER, GELUIDSKAART, GELUIDSHINDER, HINDER, GELUID, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 3.1.1
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72