Landbouwgebruikspercelen LV, 2017 Dataset

Alternatieve titel: LANDBGEBRP

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 21/04/2017 (export 21/02/2018)

Samenvatting:

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen).

Behoort tot serie: Landbouwgebruikspercelen Datasetserie

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, landbouw, land parcel identification system, perceelaangifte, verzamelaanvraag, teelt, landbouwsubsidies, agromilieumaatregelen, landbouwgrond, mestbank, landbouwproductiefaciliteiten

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, Gml 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-04-2016
  • Einddatum: 21-04-2017