Onderwijsaanbod in Vlaanderen en Brussel via POI-service Dataset

Alternatieve titel: Point of interest - Onderwijsaanbod in Vlaanderen en Brussel

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2022-08-03

Samenvatting:

Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs,...) die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De gegevens worden maandelijks ge├╝pdatet. Volgende types komen voor: - Gewoon kleuteronderwijs - Buitengewoon kleuteronderwijs - Gewoon lager onderwijs - Buitengewoon lager onderwijs - Voltijds gewoon secundair onderwijs - Buitengewoon secundair onderwijs - Deeltijds beroepssecundair onderwijs - Deeltijdse vorming - Leertijd - Hoger beroepsonderwijs (hbo5) in het volwassenenonderwijs - Hogescholen - Universiteiten - Basiseducatie - Secundair volwassenenonderwijs - Deeltijds kunstonderwijs

Behoort tot serie: Interessante plaatsen (POI) Datasetserie

onderwijs, organisatie van het onderwijs, gevolgd onderwijs, primair onderwijs, Vlaanderen, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, school, opleiding, vorming, POI, point of interest, interessante plaats

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML, CSV
  • Referentiesysteem: WGS 84

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-11-2013
  • Einddatum: 03-08-2022