Werkingsgebieden van wildbeheereenheden, toestand 10/10/2019 Dataset

Alternatieve titel: WBE

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 10/10/2019

Samenvatting:

Overzicht van de werkingsgebieden van de door de Vlaamse Regering erkende wildbeheereenheden zoals bedoeld in Art 12 van het Jachtdecreet. Een wildbeheereenheid is een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied (het zg. WBE-werkingsgebied). Het werkingsgebied van een wildbeheereenheid omvat verschillende jachtterreinen waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan, gericht op het handhaven en/of ontwikkelen van een ecologisch verantwoord wildbestand als onderdeel van een breder faunabeheer. De ligging en oppervlakte van het werkingsgebieden vormen belangrijke voorwaarden om als wildbeheereenheid erkend te worden (en blijven) door de Vlaamse overheid.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, jacht, jachtgebied, jachtvergunning, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, faunabeheer, jachtdecreet, jachtrechthouders, jachtterrein, werkingsgebied, wildbeheer, wildbeheereenheden, wildbestand

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-07-2019
  • Einddatum: 30-06-2020