Hydrografie - Fysieke Wateren Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Samengesteld vectorieel bestand van hydrografische elementen zoals bedoeld in het INSPIRE thema Hydrografie - fysieke wateren. De bekkens en afstroomgebieden zijn afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische Atlas. De elementen waterloop, kust en kustlijnconstructie zijn onderdeel van het Grootschalig Referentiebestand (GRB).

Regionaal, Hydrografie, waterlichaam, kust, kust(strook), strand, kustbescherming, Vlaanderen, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • INSPIRE-thema: Hydrografie
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 03-12-2019