Dekkingsgraad bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Dekkingsgraad (percentage deelname) van het bevolkingsondezoek naar dikkedarmkanker, per gemeente (2014). Het gaat om het aantal screeningen binnen het bevolkingsonderzoek. De teller telt steeds de screeningen van het bepaalde jaar + screeningen van het voorgaande jaar voor mannen en vrouwen tussen 56 en 74 jaar. De noemer zijn alle mannen en vrouwen tussen de leeftijd 56 en 74 jaar (volledige doelgroep Heracles). Meer uitleg over teller en noemer vindt u in het jaarrapport p.161 en p.168. http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ Jaarrapport 2015: https://www.bevolkingsonderzoek.be/media_processed/files/Jaarrapport2015_DEF(met%20linken).pdf https://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding-cijfers-bevolkingsonderzoeken-naar-borstkanker-baarmoederhalskanker-en-dikkedarmkanker

Regionaal, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Zorgatlas, screening dikkedarmkanker

  • ISO-categorie: Gezonheid

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2014
  • Einddatum: 31-12-2014