Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart Dataset

Alternatieve titel: Rvvschpvrt

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 21/03/2012

Samenvatting:

Overzicht van de gebieden waarbinnen, in uitvoering van Art.10 – Art.16 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting Dienst voor de Scheepvaart in publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004), door nv De Scheepvaart een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden.

Regionaal, Kadastrale percelen, geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, gebied met recht van voorkoop, rvv, Dienst voor de Scheepvaart, scheepvaart, voorkoopgebied, voorkooprecht, water

  • INSPIRE-thema: Kadastrale percelen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, Gml 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-03-2012