Gemiddelde buitenruimte per verstedelijkt gebied - Vlaanderen - 2013 Dataset

Alternatieve titel: Gemiddelde buitenruimte per verstedelijkt gebied - Vlaanderen - 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Op basis van deze kaart krijg je de gemiddelde buitenruimte per bewoond perceel per verstedelijkt gebied in m². De buitenruimte is de ruimte ingenomen door bv tuinen, koeren, terrassen,... excl de woning op een bepaald bewoond perceel. De berekening gebeurde in volgende stappen: selectie van bewoonde percelen adhv GRB en CRAB adressenbestand de oppervlakte van deze percelen verminderd met de (hoofdgebouw) bebouwing geeft de resterende buitenruimte als resultaat de gemiddelde oppervlakte wordt berekend per type verstedelijkt gebied

Regionaal, Landgebruik, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, OpenbareMetadata, ruimterapport, ruimtemonitor

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72