Ontginningen: certificaten van herkomst Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De laag geeft het onderzoeksareaal weer waarvoor een certificaat van herkomst is toegekend door de dienst, bevoegd voor Natuurlijke Rijkdommen.

Behoort tot serie: Ontginningen van de delfstoffen in Vlaanderen Datasetserie

Minerale bronnen, Regionaal, ondergrond, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Lijst M&R INSPIRE, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen

  • INSPIRE-thema: Minerale bronnen
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)