Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, 3 augustus 2022 Dataset

Alternatieve titel: Bijzondere gebieden voor huisvesting

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 3/08/2022

Samenvatting:

Op basis van de statistische sectoren zijn de sectoren geselecteerd waar een recht van voorkoop in het kader van woningbouw of woningvernieuwing geldt of waar een ander bijzonder gebied is gelegen. Deze andere bijzondere gebieden zijn woningbouwgebieden of woonvernieuwingsgebieden.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, bijzondere gebieden voor huisvesting, bouwgebied, woningrenovatie, recht van voorkoop, Vlaamse wooncode, voorkoopgebied, voorkooprecht, woonvernieuwingsgebied, statistische buurten, statistische sectoren, woningkwaliteit, inbreidingsgericht, subsidie

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-04-1998
  • Einddatum: 29-10-2021