H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen Datasetserie

Alternatieve titel: Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Roerdalslenk in Zuidoost-Nederland en Vlaanderen - Algemene lagen

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

Dit deel van H3O-Roerdalslenk, 'H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen', omvat de dataset en kaartlagen die de algemene eigenschappen van het model weergeven. Ze zijn bruikbaar voor zowel het geologische model als het hydrogeologische model.

Behoort tot serie: H3O-Roerdalslenk Datasetserie

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, geologie, hydrogeologie, (diep) grondwater, (natuurlijke) hulpbronnen, Ondergrond, DOV, Databank Ondergrond Vlaanderen, H3O, Roerdalslenk, Boring

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Arc/Info Binary Grid GRID1.2, Shapefile ESRI White Paper - July 1998
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 13-03-2012
  • Einddatum: 30-06-2014