Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen, indeling op basis van statistische sectoren Dataset

Alternatieve titel: Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen, indeling op basis van statistische sectoren

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Op basis van de statistische sectoren wordt het Vlaamse Gewest ingedeeld in 3 ruimtelijke types: verstedelijkt – randstedelijk - landelijk. De indeling gebeurt volautomatisch aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld algoritme, op basis van een aantal ruimtelijke variabelen en het al dan niet aanliggend zijn van de sectoren. De gehanteerde ruimtelijke variabelen zijn ruimtebeslag, tewerkstellingsdichtheid, inwonersdichtheid en totaal aantal inwoners per cluster van sectoren. Per ruimtelijke variabele wordt een drempelwaarde ingesteld gebaseerd op de statistische verdeling van de waarden gemeten in alle statistische sectoren van Vlaanderen. De keuze voor de ene of andere mogelijke drempelwaarde is op een iteratieve wijze tot stand gekomen. Varianten werden daarvoor doorgerekend en tussen de betrokken experten van het Departement Omgeving en VITO geëvalueerd op hun capaciteit om gekende voorbeelden van stedelijke, randstedelijke en landelijke gebieden op een voldoende discriminerende wijze in kaart te brengen. Deze opdeling op basis van statistische sectoren heeft niet tot doel om direct toepasbaar te zijn voor het ruimtelijk beleid, maar eerder om een ruimtelijk-typologisch kader te bieden om analyses over het Vlaamse grondgebied uit te voeren. Zo worden er in het Ruimterapport kengetallen berekend op basis van deze typologie. Meer details over de gehanteerde methode voor de typologische indeling vind je in het technisch rapport: Vermeiren Karolien, Pisman Ann, Vanacker Stijn, Willems Peter, Loris Isabelle, en Engelen Guy (2018), Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen, Indeling op basis van statistische sectoren, dat je terugvindt op de website.

Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, ruimtemonitor, ruimterapport, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)