Aantal plaatsen in woonzorgcentra per 100 80+ Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Het aantal plaatsen in woonzorgcentra per 100 80-plussers wordt getoond per gemeente. Het gaat om de erkende capaciteit van de woonzorgcentra op 1 januari 2016. De erkende capaciteit is de som van de erkenningen en de erkenningen in onderzoek. https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-programmatie-van-woonzorgcentra https://www.zorg-en-gezondheid.be/aantal-ouderenvoorzieningen-per-65-plussers-en-80-plussers-2015

Regionaal, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Zorgatlas, woonzorgcentra

  • ISO-categorie: Gezonheid

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2015
  • Einddatum: 31-12-2015