WFS Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen Kaderrichtlijn water Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen in uitvoering van 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie.

Dienst objecttoegang, Binnenwateren, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Water information system for Europe, WISE, Water framework directive, WFD, monitoring station, surface water, Kaderrichtlijn water, meetpunten, regional, Monitoring stations (Water Framework Directive), Environmental monitoring facilities, groundwater


  • Bestandsformaat: XML 1.0
  • Referentiesysteem: BD72 / Belgian Lambert 72