Interpretaties Datasetserie

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

De beschrijvingen en interpretaties van de ondergrond omvatten de lithologische beschrijvingen, formele stratigrafie, informele stratigrafie, quartaire stratigrafie, gecodeerde lithologie, hydrogeologische stratigrafie, informele hydrogeologische stratigrafie en de geotechnische coderingen allen gekoppeld aan de boringen en/of sonderingen.

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, ondergrond, Vlaams Gewest, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Boringen, Monster, Geotechniek, Formele stratigrafie, Informele stratigrafie, Lithologische beschrijvingen, Gecodeerde lithologie, Quartaire stratigrafie, Informele hydrogeologische stratigrafie, Hydrogeologische stratigrafie, Geotechnische coderingen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)