Strategische geluidsbelastingkaart - 2011 - belangrijke spoorwegen - Lnight - contouren Dataset

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: Januari 2013

Samenvatting:

Strategische geluidsbelastingkaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Regionaal, Menselijke gezondheid en veiligheid, geluidshinder, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Major railways noise exposure delineation - night (Noise Directive), SPOORVERKEER, GELUIDSKAART, GELUIDSHINDER, HINDER, GELUID, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72