Steunzones volgens de wet van 15/05/2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Belgisch Staatsblad, 30/11/2018 - correctie 30/01/2019) Dataset

Alternatieve titel: Steunzones - Gebieden waar inhouding van bedrijfsvoorheffing mogelijk is

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 30/11/2018, correctie 30/01/2019

Samenvatting:

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Regionaal, bedrijfseconomie, economie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, steunzone, bedrijf, bedrijven

  • ISO-categorie: Economie

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 27-04-2016
  • Einddatum: 30-11-2024