G3Dv3.1, aandachtspunten 2_2 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze laag geeft het aandachtspunt weer van de formaties van Berchem en Voort tot en met de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Voor verdere toelichting zie bijlage F in het rapport. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving

Geologie, Regionaal, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, G3Dv3.1, G3Dv3, model, H3D, H3Dv2, H3Dv2.1, HCOV

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)