Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 1 januari 2016 Dataset

Alternatieve titel: VHA-zones

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1 januari 2016

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliƫf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Behoort tot serie: Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones Datasetserie

Regionaal, Hydrografie, geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, MVG, AMINAL, OPPERVLAKTEWATER, VECTORIEEL, WATERLOPEN, ZEE, BEKEN, RIVIEREN, BEKKENS, VHA, SUB-HYDROGRAFISCHE, VHA-ZONENUMMER, STROOMGEBIED, MVG - DEPARTEMENT LIN - AMINAL - AFDELING WATER, AGIV-PRODUCT, WATERBELEID, MEREN, VHA-WATERLOPEN, VHA-ZONES, VHA-WATERLOOP, STROMEN, RIVIERMOND, ESTUARIUM, DELTA, AFWATERING, HYDROGRAFISCHE ATLAS, VLAAMSE HYDROGRAFISCHE ATLAS - ZONES, TOESTAND 12/, CAPTATIEZONES, DEELBEKKENS, SAMENVLOEIING, VHA-BEKKENS, VHA-DEELBEKKEN, VHA-DEELBEKKENS, OMTREKLIJN, RAADPLEEGDIENST, WMS, WEB MAP SERVICE (WMS)

  • INSPIRE-thema: Hydrografie
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2016
  • Einddatum: 29-02-2016