Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Ligging (BFF) Dataset

Alternatieve titel: Vlaams fietsnetwerk BFF

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Het Vlaamse Fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Dit fietsroutenetwerk betreft een wensnetwerk: Bepaalde delen van het netwerk reeds zijn gerealiseerd, andere delen van dit netwerk dienen nog gerealiseerd te worden. Het BFF bestaat uit fietssnelwegen, hoofdroutes, functionele routes en alternatieve routes. Op dit netwerk sluiten ook lokale fietsroutes aan.

Vervoersnetwerken, fiets, vervoer, vervoer over land, verkeersinfrastructuur, weg, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, fietsroutenetwerk

  • INSPIRE-thema: Vervoersnetwerken
  • ISO-categorie: Transport

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)