Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Ligging (BFF) Dataset

Alternatieve titel: Vlaams fietsnetwerk BFF

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Het Vlaams fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen verbindt. Het BFF bestaat uit fietssnelwegen, hoofdroutes, functionele routes en alternatieve routes. Op dit netwerk sluiten ook lokale fietsroutes aan.

Vervoersnetwerken, fiets, vervoer, vervoer over land, verkeersinfrastructuur, weg, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, fietsroutenetwerk

  • INSPIRE-thema: Vervoersnetwerken
  • ISO-categorie: Transport

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)