Aandeel infrastructuur per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013 Dataset

Alternatieve titel: aandeel infrastructuur per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Voor deze indicator werd per hectare berekend welk percentage van de oppervlakte wordt ingenomen door ‘infrastructuur’. ‘Infrastructuur’ wordt hierbij gedefinieerd als alle onbebouwde artificiële terreinen uit het Landgebruiksbestand toestand 2013. Vervolgens wordt de oppervlakte ‘infrastructuur’ per hectare -cel gedeeld door de fractie ruimtebeslag per hectare om de oppervlakte infrastructuur per ha ruimtebeslag te bekomen. Op locaties die volledig buiten het ruimtebeslag liggen, geeft deze kaart bijgevolg geen informatie. Voor meer details over deze indicator wordt verwezen naar het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, ruimtemonitor, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 100 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72