Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed - elementen Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed - elementen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De laag “landschappelijk erfgoed – elementen” bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een kleine schaal waaraan de discipline “landschappelijk” werd toegekend. Het gaat om historische tuinen en parken, zoals villatuinen en stadsparken; houtige beplantingen met erfgoedwaarde, zoals kapelbomen, kasteeldreven, vredesbomen en hakhoutpercelen; en waardevolle getuigen van het vroegere landschap, zoals akkercomplexen, poelen en holle wegen. Deze laag vervangt de lagen “Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde” (lu_wet_hbe) en “Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken” (lu_wet_htp); en de landschapsatlaselementen uit de laag “Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten” (lu_wet_la).

Regionaal, Landgebruik, beheer, inventaris, beschermd landschap, biologisch erfgoed, cultureel erfgoed, landschap, natuurlijk erfgoed, inventarisatie, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, erfgoed, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-05-2019
  • Einddatum: 20-05-2060