Kwetsbare gebieden UWWTD 2018, toestand 16/07/2020 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Georefereerde informatie over kwetsbare gebieden in Vlaanderen. De kwetsbare gebieden zijn gedefinieerd zoals opgelegd in richtlijn 91/271/EEG van de Europese Raad betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater.

Regionaal, kwetsbare gebieden, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Directive 91/271/EEC, Directive 2000/60/EC, Protected areas (Water Framework Directive), Urban waste water sensitive areas - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive), Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive), Sensitive areas (Urban Waste-Water Treatment Directive), gevoelig gebied, afvalwater, afvalwaterzuivering, afval, Water Information System for Europe (WISE), Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD), 31991L0271, Richtlijn Stedelijk afvalwater, ERSA

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Grenzen

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-07-2020
  • Einddatum: 01-07-2022