INSPIRE geharmoniseerd - ontginningen: vergunningen Dataset

Alternatieve titel: INSPIRE geharmoniseerd - ontginningen: vergunningen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze laag geeft per uitgegeven (milieu/omgevings)vergunning de verzameling van kadastrale percelen weer waarop deze van toepassing is.

Minerale bronnen, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, ondergrond, milieuvergunning, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving

  • INSPIRE-thema: Minerale bronnen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: EPSG:4258