Overstromingsgevoelige gebieden 2014 - (Watertoets), correctie 1/06/2017 Dataset

Alternatieve titel: Ovstrgev

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 3.0 - Toestand 23/04/2014

Samenvatting:

In het kader van de watertoets is een nieuwe derde versie van de kaart aangemaakt die voor het ganse Vlaams Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft. De kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag). In deze nieuwe versie werden de effectief overstromingsgevoelige gebieden met informatie uit nieuwe en ge├╝pdate gemodelleerde overstromingsgebieden verwerkt, naast de overige lokale overstromingen tussen 2006 en nu.Op 1 september 2014 trad een aanpassing aan het uitvoeringsbesluit rond de watertoets in werking. Deze aanpassingen kwamen er na een grondige evaluatie in 2013 waaruit bleek dat de watertoets krachtiger moest worden. De aanpassingen aan het besluit die de Vlaamse Regering op 9 juli 2014 goedkeurde, moeten hiervoor zorgen.

Behoort tot serie: Overstromingsgevoelige gebieden - Watertoets Datasetserie

Regionaal, geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, water, watertoets, overstromingsgevoeligheid, overstromingsgevoelig, watertoetsbesluit, watertoetskaart

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-09-2014
  • Einddatum: 30-06-2017