Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein (GIPOD) - Publieke Informatie Dataset

Alternatieve titel: GIPOD Publieke Informatie

Dataset gecreƫerd op:

Samenvatting:

GIPOD (Publieke Informatie) geeft een overzicht van alle concreet geplande en in uitvoering zijnde werken, manifestaties en andere innames op het openbaar domein met hun bijhorende omleidingen en verwachte hinder.

Regionaal, Vervoersnetwerken, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Landgebruik, geografie, hinder, wegennet, gemeentewerken, openbare werken, nutsbedrijven, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, GIPOD, openbaar domein, openbare weg, werkopdrachten, werken, manifestaties, innames, omleidingen, evenementen

  • INSPIRE-thema: Vervoersnetwerken
  • ISO-categorie: Transport

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-11-2013