Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken, 22/02/2019 Dataset

Alternatieve titel: RVKGIW

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 22/02/2019

Samenvatting:

Een gebied waarvoor een gebruiksruil is ingesteld of beslist is tot een vereenvoudigde ruilverkaveling krachtens de wet van 12 juli 1976, houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (B.S. 15/10/1976). Binnen dit gebied kan de Vlaamse Landmaatschappij een voorkooprecht uitoefenen krachtens het decreet betreffende de ruilverkavelingwet van 12 juli 1976, gedurende een bepaalde periode.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, blokgrens, gebruiksruil, infrastructuurwerken, landeigendom, ruilverkaveling, gebied met recht van voorkoop, rvv, voorkooprecht, voorkoopgebied

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-08-2004