Aantal paarden per km², per postcode in Vlaanderen Dataset

Alternatieve titel: Aantal paarden per km², per postcode in Vlaanderen

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

De kaart geeft het aantal paarden per km², per postcode in Vlaanderen weer. De berekeningen zijn gemaakt op basis van het adres van de houder van de paarden (brongegevens van de Belgische Confederatie van het Paard - juni 2018, bewerking departement Omgeving).

Regionaal, Bodemgebruik, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Ruimtemonitor, Ruimterapport, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72