Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - elementen Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - elementen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De laag “bouwkundig erfgoed – elementen” bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een kleine schaal waaraan de discipline “bouwkundig” werd toegekend. Het gaat om waardevol bouwkundig erfgoed in de ruimste zin van het woord. Zowel infrastructuur, gebouwen van alle mogelijke typologieën, als klein erfgoed, zoals beeldhouwwerken en straatmeubilair, zijn opgenomen. Deze laag vervangt de lagen “Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten” (lu_wet_dibe_relict) en “Inventaris Historische Orgels” (lu_wet_dibe_orgel).

Regionaal, Landgebruik, beschermingsmaatregel, cultureel erfgoed, inventaris, inventarisatie, subsidie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, erfgoed, bouwkunde, beheer, bescherming, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-05-2019
  • Einddatum: 20-05-2060