Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen via POI-service Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2022-10-04

Samenvatting:

Locatie en adresgegevens van woningen die op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen staan. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. Volgende types komen voor: woningen die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar werden verklaard op basis van boek 3 in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en woningen die onbewoonbaar werden verklaard door de burgemeester op basis van artikel 135 van de Nieuwe gemeentewet. Een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid wordt uitgereikt indien een woning niet voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Dit kan zowel voor eengezinswoningen, appartementen, als kamers. In één pand kunnen bijgevolg meerdere woningen op de inventaris staan.

Behoort tot serie: Interessante plaatsen (POI) Datasetserie

woning, woningverbetering, woningwetgeving, kwaliteitsnorm voor woningen, Vlaanderen, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, woningkwaliteit, VIVOO, verkrotting, ongeschikte woning, onbewoonbare woning

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML, CSV
  • Referentiesysteem: WGS 84

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2022
  • Einddatum: 04-10-2022