Tragewegenregister Dataset

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Het tragewegenregister bevat de geïnventariseerde trage wegen in Vlaanderen. Hieronder wordt verstaan: wegen die in hoofdzaak dienen voor traag verkeer (voetgangers, fietsers en/of ruiters, evt. gecombineerd met landbouw- of dienstvoertuigen) en die openbaar gebruikt worden. De databank bevat ook niet-afgeschafte buurt- en voetwegen die niet (meer) toegankelijk zijn. De service bevat eveneens fotolocaties met hyperlink naar een terreinfoto van de locatie. De provincies ondersteunen de gemeenten proactief in het lokale beleid rond trage wegen. Ze zorgen mee voor de inventarisatie van trage wegen en voor de opmaak en de uitvoering van beleidsplannen trage wegen. De provincies beschikken daardoor over heel wat inventarissen van trage wegen. Deze inventarissen zijn opgemaakt op gemeentelijk niveau door uiteenlopende organisaties (gemeente zelf, intercommunale, regionale landschappen, Trage Wegen vzw, ...) met uiteeenlopende methodologieën. Om hiervan een Vlaamse gebiedsdekkende laag te maken, hebben de 5 provincies een gemeenschappelijke databankstructuur opgesteld. Alle gemeentelijke inventarissen worden geleidelijk 'vertaald' naar deze uniforme databankstructuur. De data worden geometrisch ook afgestemd op het Wegenregister.Dit is een samenwerking tussen de provinciale diensten mobiliteit, met technische ondersteuning door de GIS-diensten. De datalaag Trage Wegen wordt permanent aangevuld naarmate er nieuwe inventarissen omgezet worden naar de interprovinciale databankstructuur (inhoudelijk) en Wegenregister (geometrisch).

wegennet, (voet)pad, fietspad, wandelpad, Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, trage weg, buurtweg, voetweg, sentier, ABW

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 5 m
  • Bestandsformaat: WFS 2.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-09-2015
  • Einddatum: 31-12-2030