INSPIRE - Annex I - ProtectedSite - Duinendecreet - Agentschap voor Natuur en Bos Dataset

Alternatieve titel: Duinendecreet geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 19/09/2008

Samenvatting:

Dit bestand toont de digitale afbakeningen van beschermde gebieden die in het kader van het Duinendecreet van 14 juli 1993 (Belgisch staatsblad van 31/08/1993) werden aangeduid en bekrachtigd bij de decreet van 21 december 1994 en 29 november 1995 en recent door het Besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2008 (Belgisch staatsblad van 29/10/2008) minimaal werden aangepast. In het decreet werden binnen de beschermde gebieden twee categorie├źn onderscheiden, namelijk 'voor het duingebied belangrijk landbouwgebied' en 'beschermd duingebied'. De bescherming berust op vier criteria: oppervlakte, ruimtelijk-ecologische context, biologische waarde en geomorfologie-pedologie.

Beschermde gebieden, habitat, biogeografische gebieden, Regionaal, Metadata INSPIRE-conform, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Metadata GDI-Vl-conform, beschermd, vastgesteld, inventaris, beheer, duingebied, ProtectedSite

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: MercatorNet-be:geonetwork.thesaurus.external.theme.gemet

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-09-2017
  • Einddatum: 07-09-2050