Biologische waarderingskaart, versie 1, 1 Dataset

Alternatieve titel: BWK

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1

Samenvatting:

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van hetgehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voorvegetaties, grondgebruik en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen).Ook met de aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen is rekening gehouden.De inventarisaties voor deze versie van de Biologische Waarderingskaart zijn uitgevoerd in de periode 1978 – 1997. De kaarten zijn gedigitaliseerd een samengevoegd tot een vectoriële polygonen-dataset voor Vlaanderen.

Regionaal, Biogeografische gebieden, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, landschapsecologisch, signaalkaart, kwetsbaarheid, waarderingszone, ecologisch, biologische waardering, biologische waarderingskaart

  • INSPIRE-thema: Biogeografische gebieden
  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1978
  • Einddatum: 16-05-2006