Aandeel recreatieterreinen binnen straal van 5km rondom ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013 Dataset

Alternatieve titel: aandeel recreatieterreinen binnen straal van 5km rondom ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Voor iedere locatie van 10mx10m met aanwezigheid van ruimtebeslag werd het aandeel recreatieterreinen in een straal van 5km berekend. De recreatieterreinen zijn gekarteerd op basis van het landgebruiksbestand 2013 (in niveau 2). De volgende categorieën werden daarbij geselecteerd als recreatieterrein: Park Golfterrein Sportterreinen Zoo & attractieparken Campings en vakantiecentra Jachthavens Overige recreatie Nadien wordt per ha het gemiddelde berekend wat resulteert in een kaart met ruimtelijke resolutie van 1ha. Voor meer details over deze indicator wordt verwezen naar het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, ruimtemonitor, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 100 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72