De beheersegmenten van de genummerde wegen Dataset

Alternatieve titel: De beheersegmenten van de genummerde wegen

Dataset gecreƫerd op:
Versie dataset: 1

Samenvatting:

De beheersegmenten geven aan wie de beheerder is van een segment van de genummerde wegen, gewestwegen en/of autosnelwegen. De beheersegmenten worden weergegeven als een lijnlocatie t.o.v. de as van de genummerde weg, die respresenteert welke wegen in beheer zijn van welke overheidsinstantie.

Regionaal, wegenbouw, wegennet, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl

  • ISO-categorie: Transport

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72