Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2000-2003, Vlaanderen Dataset

Alternatieve titel: Luchtfoto Vlaanderen, winter 2000-2003 - kleur

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2015.01

Samenvatting:

Het AGIV, de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) hebben in de periode 2000-2003 samen de opdracht gegeven om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. De orthofotomozaïek 2000 van de provincie West-Vlaanderen is de exclusieve eigendom van de provincie West-Vlaanderen. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in de betreffende periode werden aangemaakt. De compilatie heeft een grondresolutie van 25cm. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

geografie, Vlaamse Open data, ORTHOFOTO, VLAAMSE GEWEST, ORTHOFOTO'S, KLEURENORTHOFOTO'S, KLEURENORTHO'S, AGIV-PRODUCT, ORTHO'S, DIGITALE ORTHOFOTO'S, ORTHOFOTOBEDEKKING, LUCHTOPNAMEN, ORTHOFOTOPRODUCTIE, ORTHOFOTOPLANS, ORTHO, KLEURENORTHOFOTOMOZAÏEK, ORTHOFOTOMOZAÏEK

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 0.25 m
  • Bestandsformaat: JPEG2000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2000
  • Einddatum: 15-03-2003