VLOPS kaarten NH3 - NH3 concentratie (VLOPS18, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten NH3 - NH3 concentratie (VLOPS18, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS18-1.0

Samenvatting:

Deze gekalibreerde VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS18 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, ammoniak, VLOPS, vermesting, verzuring, NHx, NH3, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)