INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - Forest - Agentschap Natuur en Bos - Bosreservaten Dataset

Alternatieve titel: Bosreservaten geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: Toestand 24-11-2014

Samenvatting:

Bestand met de begrenzing van de bosreservaten in Vlaanderen. De inventaris is actueel (laatste wijziging in november 2014).

Beschermde gebieden, integraal natuurreservaat, bosreservaat, Regionaal, RESERVATEN, BOSRESERVAAT, RESERVAAT, BOSRESERVATEN VLAANDEREN, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Toegevoegd GDI-Vl, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: MercatorNet-be:geonetwork.thesaurus.external.theme.inspire-theme

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 14-03-1995
  • Einddatum: 03-02-2024