INSPIRE geharmoniseerd - EnvironmentalMonitoringFacility.Nitrate Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Kaartlaag met de monitoringsstations en nitraatwaarden gerapporteerd voor de periode 2016-2019 aan de Europese Commissie volgens de Nitraatrichtlijn (91/676/CEE).

Milieubewakingsvoorzieningen, Monitoring stations (Nitraatrichtlijn), Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Lijst M&R INSPIRE, Metadata GDI-Vl-conform, ondergrond, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM

  • INSPIRE-thema: Milieubewakingsvoorzieningen
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: EPSG:4258