Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2012, Vlaanderen Dataset

Alternatieve titel: Luchtfoto Vlaanderen, winter 2012 - kleur

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: 2013.01

Samenvatting:

Het AGIV, de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) hebben in 2012 samen de opdracht gegeven om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in 2012 beschikbaar zijn geworden. De compilatie heeft een grondresolutie van 25cm. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

geografie, Vlaamse Open data, ORTHOFOTO, VLAAMSE GEWEST, ORTHOFOTO'S, KLEURENORTHOFOTO'S, KLEURENORTHO'S, AGIV-PRODUCT, ORTHO'S, DIGITALE ORTHOFOTO'S, ORTHOFOTOBEDEKKING, LUCHTOPNAMEN, ORTHOFOTOPRODUCTIE, ORTHOFOTOPLANS, ORTHO, KLEURENORTHOFOTOMOZAÏEK, ORTHOFOTOMOZAÏEK

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 0.25 m
  • Bestandsformaat: JPEG2000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 27-01-2012
  • Einddatum: 28-05-2012