Strategische geluidsbelastingskaart - 2011 - belangrijke en aanvullende wegen - Lnight - contouren Dataset

Alternatieve titel: Strategische geluidsbelastingskaart - 2011 - belangrijke en aanvullende wegen - Lnight - contouren

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: Januari 2013

Samenvatting:

Strategische geluidsbelastingskaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is 1 van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Regionaal, Menselijke gezondheid en veiligheid, geluidshinder, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, MercatorNet, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72