Meetnet riooloverstorten, toestand 30 september 2019 Dataset

Alternatieve titel: Meetpunten riooloverstorten

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: toestand 30 september 2019

Samenvatting:

In deze dataset kunnen alle actieve, geplande en opgedoekte riooloverstorten worden teruggevonden. Alsook de waterloop waarin er wordt gestort bij overvloedige neerslag.

afvalwater, afvalwaterzuivering, waterzuivering, waterverontreiniging, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, stedelijk afvalwater, waterkringloop, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, regenwater, waterafvoer, waterkwaliteit, piekdebiet, riolering, waterloop, meetnet, rioolwaterverwerking

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991
  • Einddatum: 30-09-2019