Multispectrale digitale beelden (RGB) Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II - ruwe remote sensing data Dataset

Dataset gecreƫerd op:
Versie dataset: 1.0

Samenvatting:

Deze dataset bevat de ruwe multispectrale (RGB) beelden die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II), gelijktijdig met de LiDAR-puntenwolken werden ingewonnen. De beelden hebben een grondresolutie van maximaal 10cm.De ruwe beelden worden inclusief de externe oriƫntatie parameters alsook de cameracalibratierapporten ter beschikking gesteld.Het product wordt ingewonnen over de periode 2013-2015 en wordt gradueel vrijgegeven. Het bestand stand van zaken DHMV II duidt aan waar data reeds beschikbaar is.

remote sensing, ruwe brondata, multispectrale luchtopnamen, RGB, DHMV II, luchtfoto, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, testdata, Beeldverwerkingsketen, multispectrale

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 6.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-02-2013
  • Einddatum: 31-12-2015